Memilih PEMIMPIN, WAHAI MUSLIMIN , Janganlah Durhaka kepada ALLAH SWT

Memilih PEMIMPIN, WAHAI MUSLIMIN , Janganlah Durhaka kepada ALLAH SWT

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut jalan petunjuk beliau. Salam untuk seluruh Nabi dan Rasul-Rasul-Nya. Kehidupan senantiasa bergeser dan dinamis dari waktu ke waktu. Bila dilihat secara materiil, maka dunia saat ini terus bergerak dari teknologi analog menuju teknologi Digital, […]

Manusia Sangat Membutuhkan Bimbingan Al-Qur’an dari Allah SWT

Manusia Sangat Membutuhkan Bimbingan Al-Qur’an dari Allah SWT

Segala puji hanya untuk Allah SWT, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Salam untuk seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menuntun manusia kepada jalan-jalan mulia, jalan selamat jalan bahagia di Dunia, dan di Akherat. Segala puji bagi Allah […]

Allah SWT, Tuhan YANG MAHA ESA (TUNGGAL) Tidak Beranak

Allah SWT, Tuhan YANG MAHA ESA (TUNGGAL) Tidak Beranak

Segala puji hanya untuk Allah SWT, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Salam untuk seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Nya. Allah SWT telah menurunkan Nabi dan Rasul untuk memberi penjelasan kepada umat manusia di muka bumi agar manusia selamat, dan bahagia dalam hidupnya di Dunia, di alam barzah dan […]

Melayani, Mendidik, Mengawasi dan Menguji Dengan Hati

Melayani, Mendidik, Mengawasi dan Menguji Dengan Hati

Segala puji hanya layak untuk Allah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Salam untuk seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Nya. Kehidupan antar manusia senantiasa diwarnai 4 hal, yaitu melayani, mendidik, mengawasi, dan menguji. Hal ini bisa berlaku di segala lingkungan, baik dalam sebuah keluarga , dalam dunia pendidikan, lingkungan […]

Waspadai Hasil Amalan Selicin Batu

Waspadai Hasil Amalan Selicin Batu

Sahabatku salah satu tujuan utama dalam beramal adalah mendapat pahala dari Allah Swt, semua berlomba berusaha menabung pahala amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi tahukah bahwa akan terjadi kondisi dimana manusia kecewa, kecewa karena ternyata tabungannya nol kosong bahkan minus? (Semoga kita tak termasuk didalamnya) Amalan shalih akan berhasil jika 2 syarat terpenuhi, yakni sesuai aturan (syariah) […]

Allah Menyuburkan Sedekah

Allah Menyuburkan Sedekah

“Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma.” (Mutafaq’alaih) Sedekah, sebuah kata yang teramat sering kita dengar, namun amat jarang kita amalkan. Padahal Allah menjanjikan suatu hal yang begitu gagah, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS al-Baqarah […]